Aglio, cipolle e porri

g 100
EURO    1,03
g 500
EURO    1,72
g 200
EURO    0,92
g 250
EURO    2,29
g 250
EURO    2,57